Galériu v Starej lekárni opäť vytopilo. Tentokrát to neboli fekálie.

Výstavná sieň v Starej lekárni bola opäť vytopená. Našťastie, fekálie ako pred tromi rokmi , keď sa pracovníci galérie museli po členky brodiť v zapáchajúcich splaškoch to neboli, napriek tomu stekajúca voda po vystavených obrazoch tomuto priestoru veľmi nesvedčí. Bohato zdobená secesná stavba na Winterovej ulici má na prízemí zriadenú galériu patriacu mestu Piešťany a na prvom poschodí aj obytné priestory, ktoré sú odkanalizované do jednotnej zbernej odpadovej rúry. Upchávaním tohto potrubia dochádza k vyplaveniu obsahu do prízemných častí domu a tým aj možnému znehodnoteniu vystavených obrazov, plastík alebo iných umeleckých predmetov. Aj keď tentokrát voda zatiekla hlavne v zázemí výstavnej sieni, sčasti premočený podhľad a voda na podlahe v samotnej galérií svedčí o vážnosti situácie, ktorú treba okamžite riešiť.

Tento obytný dom v centre mesta dal postaviť Dávid Quittner so svojom manželkou Hermínou okolo roku 1884. O nejaký čas neskôr prenajal prízemie Józsefovi Methovi pre účely zriadenia a prevádzky lekárne s názvom Apotheka sv. Jozefa, ktorej skriňový secesný výklad s reklamnými nápismi sa ako jediný v meste zachoval v pôvodnom stave až do súčasnosti. Podľa archívnych dokumentov Dávid Quittner zomrel v roku 1933 a jeho rodina celý tento dom vlastnila a užívala až do roku 1946, kedy sa dostal pod národnú správu ako väčšina nehnuteľností v centre mesta. Aj keď dom nebol nikdy znárodnený alebo vyvlastnený, v roku 1957 pripadla časť spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti jednej štvrtiny Československému štátu, ktorý si takto prostredníctvom finančnej správy uplatnil pohľadávku za daňové nedoplatky. Po revolúcii prešiel podiel na Mesto Piešťany, ktorému po vyporiadaní spoluvlastníckych podielov pripadol priestor Starej lekárne do výlučného vlastníctva kde aj naďalej prevádzkuje Galériu.

MT