Fašiangové slávnosti v centre mesta.

Sobotné odpoludnie patrilo centrum mesta folklórnemu súboru Žito, ktorého členovia v tradičných krojoch a samozrejme v maskách, oživili fašiangové obrady. Obdobie od troch kráľov až po začiatok 40-dňového predveľkonočného pôstu každoročne vyvrcholili 3 dni pred popolcovú stredu bujarými oslavami.

Ženy v rozpore s niekdajším tradičným životným štýlom poriadali počas fašiangov roztopašné zábavy, na ktorých nechýbal dostatok alkoholu, tance a imitácie magických rituálov na plodnosť a dobrú úrodu.

Muži zasa zaodetí do všakovakých masiek zvierat a strašidiel chodili v sprievodoch po domoch, tancovali a veselili sa. Nechýbalo parodovanie zaužívaných zvykov akými boli svadby, krstiny, či iné slávnosti, vysmievanie sa z lenivosti, hlúposti, pýchy a trestali sa staré dievky. Aj strašenie detí, zaklínanie a mágia boli súčasťou týchto osláv, ktoré napokon končili symbolickým pochovávaním basy.