Fasády kúpeľnej kaplnky a evanjelického kostola čakajú na obnovu. Zatiaľ márne.

Evanjelický kostol v Piešťanoch, ktorý prešiel za ostatné roky obnovou konštrukcie zvonice, okenných vitráží a vnútorných priestorov, stále čaká na opravu fasády. Vonkajšia omietka je doslova v havarijnom stave a jej časté opadávanie ohrozuje zdravie okolo prechádzajúcich chodcov a cyklistov. Podľa Branislava Dolinského, na kompletnú opravu fasády je potrebné približne 70 až 80 tis eur, ktoré evanjelická cirkev v Piešťanoch nemá v takejto výške k dispozícii.

Podobnú situáciu s nedostatkom finančných prostriedkov potrebných na obnovu fasády pociťuje aj farnosť sv. Cyrila a Metoda v súvislosti so zámerom obnovy kaplnky pri moste. Tento eklektický boží stánok, ktorý v sebe nesie rôzne architektonické prvky z viacerých často protikladných slohov a štýlov je už niekoľko mesiacov z vonkajšej strany zbavený časti omietky. Súvisí to so sanovaním vzlínania vlhkosti na takmer všetkých stranách obvodových múrov.

Kaplnka Božského srdca Ježišovho (kúpeľná kaplnka) bola postavená v roku 1897 ako náhrada za zbúranú barokovú kaplnku Jána Nepomuckého, ktorá stála pri budove bývalého riaditeľstva kúpeľov.

Fasáda kúpeľnej kaplnky sa zachovala takmer v pôvodnom stave s ozdobnými zuborezmi, rímsami a pilastrami (viac vo videoreporte).

MT