Eva Kolláriková sa stala riaditeľkou najväčšej správcovskej spol. v Trnave.

Tamajkom bezdôvodne odvolaná konateľka Bytového podniku v Piešťanoch Eva Kolláriková vyhrala výberové konanie na funkciu generálnej riaditeľky a konateľky spoločnosti STEFE, s.r.o. v Trnave. Výberového konania sa zúčastnilo 56 uchádzačov z ktorých 6 postúpilo do užšieho výberu a v utorok predstúpili pred mestské zastupiteľstvo v Trnave so svojimi prezentáciami. Po rozprave nakoniec svojim hlasovaním poslanci jednohlasne vybrali Evu Kollárikovú (z 28 prítomných poslancov 28 hlasovalo za Evu Kollárikovú).

Eva Kolláriková nahradí vo funkcii Ľubomíra Krajčoviča, ktorý odchádza k 31. decembru 2017 do dôchodku.

Obchodná spoločnosť STEFE má dvoch spoločníkov s rovnakým obchodným podielom vo výške 50% a to Mesto Trnava a STEFE, a.s z B. Bystrice.

Spoločnosť STEFE, s.r.o. ktorú bude viesť Eva Kolláriková od 1.januára 2018 patrí so správou 6600 bytov k najväčším správcovským firmám v Trnave a zároveň je v meste najväčším dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody.

Kým bývalí riadiaci pracovníci radnice a mestských spoločností opúšťajú Piešťany a svojou odbornosťou získavajú obdobné funkcie v iných mestách, Mestský úrad za primátorovania Tamajku akoby vyhlásil Piešťancom pracovnú uzáveru…

MT