Estetiku v orezávaní konárov zasahujúcich do el. vedenia nečakajte.

Počas augusta a septembra prebieha na Floreáte orezávanie konárov, ktoré zasahujú do nadzemného elektrického vedenia. Okrem stromov rastúcich v zelených oddeľujúcich pásoch medzi chodníkom a cestou, ktoré patria mestu, sú orezy vykonané aj na drevinách rastúcich na súkromných pozemkoch. Tieto zákroky dovoľuje zákon o energetike (Zák. 251/2012), ktorý v paragrafe 11 ods b umožňuje držiteľovi povolenia za podmienok dodržania ochrany životného prostredia „odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení“.

Samozrejme, legislatíva pamätá aj na majiteľov pozemkov, na ktorých sa  nadzemné elektrické vedenie nachádza a zákon im priamo zakazuje vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m. /viac vo videoreporte/

MT