ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY

Elektrárňa Piešťany, Staničná 51, 921 01 Piešťany.

Elektrárňa Piešťany bola otvorená pre verejnosť 9. septembra 2014. Slúži ako vzdelávacie a kultúrno-spoločenské centrum. V zrenovovanej bývalej generátorovej hale je umiestnená stála interaktívna expozícia o premenách energie a rôznych aspektoch jej využitia Energia zblízka, na ktorej so ZSE, a. s. spolupracovalo centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica.