Dvere na Projektových službách na Ms. úrade sú opäť odomknuté

Projektové služby, teda bývalý referát stratégie má už opäť dvere odomknuté. Po odchode jedinej pracovníčky zostali niekoľko týždňov bez personálneho obsadenia. Mesto vypísalo výberové konanie, resp. pohovor na obsadenie voľného miesta na ktoré sa prihlásili dvaja uchádzači. Podľa dostupných zdrojov, toto miesto nebolo ponúknuté žiadnemu zo zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe z dôvodu zrušenia ich pracovného miesta po reorganizácii úradu. Pri tejto informácii nemožno nespomenúť, že kým mesto pravidelne ponúkalo týmto vysokoškolsky vzdelaným zamestnancom voľné pracovné miesta na pozície upratovačka, šička, prípadne kuriča, miesto referenta vyžadujúce práve takéto vzdelanie im neponúklo.

Projektové služby ktoré patria pod oddelenie stavebných činností sú z hľadiska získavania a čerpania mimorozpočtových zdrojov mesta z Európskej únie a z grantov štátu najdôležitejšie. Ich oklieštenosť v podobe jediného pracovníka nezodpovedá ich poslaniu istej nápadivosti a tvorivosti, ktorá zmenou organizačnej štruktúry a znížením počtu pracovníčok vyprchala ako gáfor z Petriho misky.

Ani ich zaradenie po reorganizácii tomu nezodpovedá. Kým pred zmenou organizačnej štruktúry patrili primo pod primátora, teraz spadá pod oddelenie stavebných služieb.

Získavanie mimorozpočtových zdrojov z EÚ prostredníctvom projektových služieb a tým prispievať k rozvoju mesta môže nakoniec slúžiť aj ako vodítko na hodnotenie prínosu nového vedenia, keď že funkčnosť samosprávy ako takej sa považuje za samozrejmosť, aj keď v našom prípade je to skôr naopak.

A ešte jeden postreh nakoniec. Kým nová organizačná štruktúra je platná už 4 mesiace, označenie jednotlivých pracovísk a kancelárií akoby so to ani netýkalo. Sú totiž označené po starom, presne ako bývalý referát stratégie.