Dožinkové slávnosti v Piešťanoch.

Ukončenie zberu úrody bývalo v Európe, nevynímajúc ani Slovensko, zakončené veľkou slávnosťou, ktorej sa zúčastňovali všetci obyvatelia tej ktorej obce alebo panstva. Kým v susedných štátoch sa táto tradícia kontinuálne zachovala, u nás príchodom kolektivizácie koncom 40. a začiatkom 50tych rokoch sa takmer úplne vytratila. Zachovávala sa len v rámci kultúrno-spoločenských programov rôznych folklórnych telies.

V Piešťanoch túto peknú tradíciu našich predkov každoročne oživuje folklórny súbor Žito a spevom, tancom a aj názornou ukážkou vtiahne divákov do slávenia Dožiniek v našom regióne (viac vo videoreporte).

MT