Diskusia v klube ŽiWell, p.ú: Košťál, Smatana, Hudcovič, Kollár, Kunder, Malík