Definitívny koniec Indiansu ( požiar v Piešťanoch na Teplickej ul. )