Dane z nehnuteľností vyberali berné úrady. V Piešťanoch to nebolo inak.

Blíži sa čas podania a uhradenie dane za nehnuteľnosť. Do konca januára musí byť táto zákonná povinnosť splnená všetkými právnickými a fyzickými osobami, ktoré majú vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam v katastroch Piešťan alebo Kocuríc. Aktuálne platnú sadzbu dane prijali poslanci mestského zastupiteľstva na svojom riadnom, decembrovom zasadnutí, pričom pôvodné sadzby sa pri pozemkoch a stavbách určených na bývanie zvýšili približne o 5 centov za meter štvorcový. U nehnuteľností určených na podnikanie sa sadzba zvýšila približne o 20 centov. Celkový príjem Mesta sa tak v tejto rozpočtovej položke navýši o 65 tis. na predpokladaných 2.74 milióna eur.

Kým v súčasnosti na Slovensku túto daň vyberajú samosprávy, do roku 1948 boli na to určené tzv. „Berné úrady“. V Piešťanoch bol takýto úrad zriadený v roku 1923 v budove Erdődyho kaštieľa na dnešnej ulici Pod Párovcami. Dovtedy naše mesto spadalo pod Hlohovec. (viac vo videoreporte)

MT