Cyklisti si jedno pivko môžu dovoliť. Polícia pokračuje s osvetou prostredníctvom videí na FB.

Cyklisti od januára tohto roku môžu požívať alkoholické nápoje, ktorých množstvo nepresiahnie  povolenú hranicu na úrovni 0.5 promile, čo je 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou.  Ustanovenie vyhlášky platí len v zastavanom území obce  (intravilán), alebo na komunikácie určené pre cyklistov.

Stanovená hodnota alkoholu v organizme účastníka cestnej premávky nemá podľa vedeckých poznatkov vplyv na schopnosť fyzickej osoby byť účastníkom cestnej premávky a má len minimálny vplyv na jej psychické, senzorické a motorické funkcie. 

Podobné normy povoľujúce malé množstvo alkoholu v krvi,  majú prijaté aj iné európske krajiny, ktoré si osvojili odporúčanie Európskej komisie v rámci je Stratégie na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu.

Video PZ SR