„Chvilky s Itálií“ alebo spomienky na 30-ročné priateľstvo fotografa Pavla Koppa a umelca Miroslava Horníčka

„O čom rozmýšľa tento taliansky chlapec na čiernobielej fotografii pozerajúc z mosta na pozadí rušného veľkomesta? Fotograf Pavel Kopp vyfotil v Taliansku desiatky záberov a miest, ku ktorým český herec, spisovateľ, režisér a humorsta Miroslav Horníček napísal vlastné úvahy. Kniha „Chvilky s Itálií“ vyšla prvýkrát v roku 1988. Umelec zomrel pred 16timi rokmi. Vlani si v Čechách pripomenuli jeho sté nedožité narodeniny sériami kultúrnych podujatí. Jedna z výstav sa 5 dní pred jeho 101ročnicou dostala aj do Piešťan. Pavel Kopp vo výstavnej sieni Domu umenia spomínal na spoluprácu a priateľstvo s významným rodákom z Plzne Miroslavom Horníčkom.
Vernisáž výstavy v stredu 6. novembra bola súčasťou 21. ročníka festivalu Piešťanské rendezvous. Pavel Kopp predstavil fotografie na paneloch aj prostredníctvom pútavej videoprezentácie.
Miroslav Horníček bol podľa Koppa jeden výnimočný človek, ktorý neuznával peniaze a za najdôležitejšie v živote považoval vzťahy. Počas viac ako hodinovej prezentácie sa návštevníci dozvedeli mnohé doteraz nikde neuvádzané zábavné historky z umelcovho života.
Na paneloch nájdete obrázky náhodne odfotených mužov, žien, detí, ale aj budov a symbolických miest. Pikoškou je, že jeden Talian sa na fotke publikovanej v knihe spoznal a fotografovi napísal milý list. V ňom priblížil, že išlo skutočne o letnú lásku s turistkou, ktorá trvala tri mesiace. Náhodný text, ktorý k tejto snímke vymyslel Miroslav Horníček visí pod fotografiou. Miroslav Kopp prišiel do Piešťan prvýkrát, ale určite nie posledný.