Chcete sa stať dobrovoľným hasičom? Hlásiť sa môžete do štvrtka.

Mesto Piešťany vyzýva všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o členstvo a aktívnu účasť v DOBROVOĽNOM HASIČSKOM ZBORE MESTA PIEŠŤANY, aby kontaktovali: Ing. Vlastu Andelkovú – referenta PO na tel. č. 033/77 65 340, alebo na e-mailovej adrese: vlasta.andelkova@piestany.sk v termíne do 14.6.2019.

Zdroj: Mesto Piešťany