Časť Kupeckého ulice sa dočkala kompletnej rekonštrukcie cesty. Od TAVOS-u.

V týchto dňoch sa finišuje na pokládke asfaltového zvršku na Kupeckého ulici, ktorému predchádzala kompletná výmena kanalizácie a vodovodných potrubí v úseku od križovatky s Rybnou až po Veternú ul. Mesto Piešťany spolu s vodárenskou spoločnosťou Tavos realizujú túto obnovu, ktorej výsledkom bude kompletná rekonštrukcia v danom úseku v celom profile. Je to po prvýkrát, čo vodárne po rozkopávke cesty a výmene inžinierskych sietí zafinancovali aj obnovu cestnej komunikácie s osadením nových obrubníkov. Mesto Piešťany sa k tejto investičnej akcii pripojilo a po dokončení pokládky dvoch asfaltových vrstiev dobuduje chodníky v oboch smeroch. Floreát sa tak dočkal prvej kompletnej obnovy komunikácie od svojho vzniku, a možno aj nového modelu sľubnej spolupráce, ktorá bola pošramotená od čias primátorovania Miloša Tamajku. Vtedy radnica ako 2. najväčší akcionár Tavos-u so 14% došla o akýkoľvek vplyv na priamom riadení vodární či už v predstavenstve alebo v dozornej rade a tým pádom aj o možnosť rozhodovať a ovplyvňovať dôležité investičné akcie na území nášho mesta. V celej tejto štrapácii zohrali svoju úlohu aj mestskí poslanci okolo T.Hudcoviča, ktorí vyjadrili nedôveru Tamajkovi a tým dali zámienku primátorovi Trnavy, Petrovi Bročkovi, aby zástupcov Piešťan v orgánoch Tavos-u cez valné zhromaždenie spolu s ďalšími akcionármi odvolal. Vráťme sa však k rekonštrukciám, ktoré prostredníctvom vyvolaných investícií môžu Piešťany aspoň o kúsoček posunúť dopredu, minimálne pri čiastočnej obnove komunikácii /viac vo videoreporte/.

MT