Budúci rok sa rozhodne, aký závod vybuduje automobilka Porsche pri Piešťanoch.

Ako sme vás už v piatok informovali, nemecká automobilka Porsche Werkzeugbau, GmbH prostredníctvom svojej slovenskej dcérskej spoločnosti z Dubnice nad Váhom nadobudla rozsiahle pozemky o výmere približne 20 hektárov v tesnej blízkosti Piešťan, v katastri obce Horná Streda.
Tieto parcely, ktoré sa nachádzajú vedľa diaľničného privádzača majú svojou rozlohou a hlavne strategickou polohou voči dopravnej infraštruktúre, či už cestnej, diaľničnej, železničnej ale aj leteckej veľké investičné možnosti.

Ako pre nás v pondelok uviedol riaditeľ slovenskej pobočky Porsche, Pavol Turňa pozemky plánuje spoločnosť použiť na rozšírenie svojich aktivít, pričom obsah, rozsah a termín investície je zatiaľ v štádiu prípravy. V telefonickom rozhovore ďalej doplnil, že už budúci rok by malo byť jasné, aký výrobný závod sa tu vybuduje.
Pre Piešťany a jeho región je to na jednej strane skvelá správa pri rozširovaní možností zamestnania sa jej obyvateľov, na strane druhej je veľký predpoklad, že zabezpečenie dostatku strojárov nebude až tak jednoduché. Aj keď novomestský okres je na podobné kvalifikácie pripravenejší ako ten piešťanský, s nedostatok pracovnej sily sa automobilka Porsche určite bude musieť potýkať, nakoľko nezamestnanosť tohto regiónu je jedna z najnižších na Slovensku (cca 3%). Možno už v krátkom čase dôjde v súvislosti s touto plánovanou investíciou k prehodnoteniu štúdijných odborov na stredných odborných školách v Piešťanoch, ktoré spadajú do pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Určite by bolo lepšie vychovávať strojárov v našom regióne, ako ich dopravovať z iných kútov Slovenska prípadne zo zahraničia tak, ako sa to už deje napríklad vo Voderadoch.

MT


Pri Piešťanoch sa pripravuje významná investícia automobilky Porsche. (3.12.2017)