Budú musieť návštevníci v novom bazéne nosiť bezpečnostné prilby???

Projekt výstavby bazéna, ktorý sa občas vynára z mútnych investičných plánov radnice sa pomaly dostáva opäť do pozornosti. Po tom, čo Mesto predstavilo smelé plány z októbra minulého roku na spolufinancovanie jeho výstavby z fondov Európskej únie, vystriedalo augustové vytriezvenie. 850 tisícová dotácia z projektu cezhraničnej spolupráce Interreg bola zamietnutá, nakoľko predložený projekt mal pramálo spoločné s ideou prioritnej osi, ktorá bola určená pre oblasť kultúry a prírody.

Samozrejme, Mesto bez projektu stavať a ani žiadať o dotáciu nemôže, a preto si cez netransparentnú súťaž prostredníctvom prieskumu trhu vybrala projektanta, arch. Ladislava Struhára z Galanty, ktorý za takmer 23 tis eur plány zabezpečil. Žiaľ, tento projekt je pre verejnosť zatiaľ neprístupný, a preto len málokto vie, o čo vlastne ide. Čo je však známe už teraz, je iný projekt bazéna architekta Struhára, ktorý bol realizovaný v meste Galanta známejší pod označením Aquapark Galandia. Žiaľ, oboznámiť sa s prevádzkou tejto atrakcie je tiež nemožné, nakoľko je už dva roky zavretý. Prečo? Kvôli porušenej statike. Podľa denníka Pravda, ktorá cituje statický posudok stavu Aquaparku:

Oceľové nosné konštrukcie nezodpovedajú platným technickým normám.

Vykazujú značný stupeň zhrdzavenia.

Niektoré súčasti nosných stĺpov plochej strechy sú poddimenzované.

Neboli vyriešené protikorózne opatrenia oceľovej konštrukcie na jej využívanie vo vlhkom prostredí.

Úplne chýba priestorové spevnenie nosnej konštrukcie a tak ďalej.

Samozrejme, arch. Struhár si za svojim projektom stojí a ohradil sa voči vypracovaným statickým posudkom, ktoré dokonca pripúšťajú zrútenie celej stropnej konštrukcie. Ak vám toto niečo pripomína, nemýlite sa. Presne pred dvoma rokmi Mesto riešilo podobnú situáciu so staticky narušenou polyfunkčnou budovou Centroom, ktorej sanácia vyšla majiteľov bytov na približne 800 tis eur.

Kým vtedy sa vedenie Mesta stavalo do roly záchrancov obyvateľov domu, v tomto prípade stoja na úplne opačnej strane.

Kto vie, možno aj v tomto najnovšom prípade má vedenie Mesta dohodnutý nejaký plán a v rámci projektu je dodaný aj manuálom na bezpečné prežitie pobytu v novom piešťanskom bazéne, pričom namiesto kúpacej čiapky budú musieť návštevníci nosiť bezpečnostné prilby.

MT