Bročka reaguje na „Otvorený list“ od akcionárov TAVOS-u.

Okolo Trnavskej vodárenskej spoločnosti je opäť rušno.

Po májovom valnom zhromaždení, kde akcionári Vodární odvolali primátora Tamajku z postu predsedu Dozornej rady a zároveň do nej zvolili nových dvoch členov – starostov obcí Gilberta Lišku a Š. Lančariča, pokračovali nezhody akcionárov aj ďalej.

Valným zhromaždením novozložená dozorná rada zasadla a vymenila niektoré osoby v predstavenstve. Pôvodných členov Foltína a Kučeru vymenili za starostu Špačiniec Júliusa Zemka a starostu Boroviec Ivana Šišku.

Niektorí akcionári spolu s odvolanými členmi dozornej rady napadli na súd zákonnosť postupov májového valného zhromaždenia a súd na základe ich podnetu vydal predbežné opatrenie. Voči tomuto opatreniu sa odvolala druhá strana a tento nerozhodný stav trvá doteraz.

V stredu traja akcionári Tavosu, zastúpení primátorom Piešťan Milošom Tamajkom, primátorkou Vrbového Emou Maggiovou a starostkou Maduníc Alenou Jelušovou poslali predstaviteľom vodární a zároveň primátorovi Trnavy Petrovi Bročkovi „Otvorený list“, v ktorom ho vyzývajú na zastavenie stavby „Dobudovanie kanalizácie v obci Kátlovce“.

Ako dôvod uvádzajú zverejnené informácie v trnavskom lokálnom periodiku, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenia na úmyselné konania a pochybenia vedenia spoločnosti. Ďalej v otvorenom liste stojí, že TAVOS-u týmto konaním hrozia rozsiahle škody.

Oslovili sme primátora Trnavy, ktorý nám telefonicky poskytol toto stanovisko(viac vo videoreporte).

Otvorený list:

list22