Benzínka pred Priorom sa opäť hlási o slovo

09

Pripravovaná zmena územného plánu vyvolala tlaky na zapracovanie úplne nových požiadaviek, ktoré boli v predchádzajúcom období zmetené zo stola. Jednou z nich je aj záujem Obchodného domu Prior o zriadenie čerpacej stanice spolu so samoobslužnou umyvárkou. Viac už načrtol riaditeľ Prioru Marián Šimka na októbrovom zasadnutí zastupiteľstva… (vyjadrenie vo videu)

Podľa jeho slov, benzínka by mala byť umiestnená mimo parkovacích miest v časti nezastavaného priestoru plochy pre chodcov. Dopravná obslužnosť čerpacej stanice by bola zachovaná v pôvodných koridoroch s vjazdom a výjazdom na Bratislavskú cestu. Téma zriadenia benzínky v tejto lokalite nie je nová. V roku 2002 prišla s podobnou požiadavkou skuina OMF-au, ale narazila na nesúhlas poslancov za primátorovania Juraja Csontosa.

Ďalší pokus bol minulý rok, ale to už žiadala spoločnosť Prior. Vtedajší odbor Architektúry a územného rozvoja sa opäť postavil k tomuto zámeru negatívne podobne ako aj obyvatelia susediacich bytoviek prostredníctvom petície.

Riaditeľ Šimko naznačil, že by privítal, keby mu mesto išlo po vôli, lebo Prior poskytuje parkovisko bezplatne pre obyvateľov vedľajších bytoviek. Či tento zdvihnutý prst v podobe pádneho argument postačí na zmenu zmýšľania nového vedenia mesta s oddelením stavebných služieb a následne poslancov zastupiteľstva to nevieme, ale určite budeme upriamovať vašu pozornosť na tento rodiaci sa stred záujmu občan versus podnikateľ.