Beňovského glóbus získal František Kele in memoriam

Slovenský horolezec, cestovateľ a publicista František Kele v roku 1996 vykročil na vôbec prvú slovenskú expedíciu po stopách Mórica Beňovského. V rodisku madagaskarského kráľa teraz prínos a aktivity Františka Keleho in memoriam ocenili Beňovského glóbusom. Slávnostný večer bol súčasťou Dní mesta Vrbové.
Cenu prišla prevziať dcéra Františka Keleho, spisovateľka Táňa Keleová – Vasilková.
Osobnosť Mórica Beňovského obdivuje aj sama spisovateľka
Návrh na ocenenie Františka Keleho in memoriam dal aj laureát prvého ročníka, cestovateľ Stanislav Machovčák.
Potešená výberom bola aj laureátka druhého ročníka Beňovského glóbusu, Cecília Kandráčová.
Počas slávnostného večera si Vrbové pripomínalo aj osobnosť Karola Nižňanského.
Zaujímavé je, že práve súčasný indický veľvyslanec na Slovensku navštevoval jednu zo škôl, kde pôsobil Karol Nižňanský.
Slovenska v Indii. Takže som extrémne rád, že tu môžem byť a že môžem byť súčasťou Dní mesta Vrbové,
Pri príležitosti stého výročia narodenia misionára vydalo Vrbové aj knihu Nižňanského korešpondencie. Ide o 217 listov, z ktorých 113 napísal svojim najbližším.
Počas slávnostného večera bola napokon opätovne podpísaná aj spolupráca s mestom Spišské podhradie, tiež na návštevu prišli zástupcovia ďalších partnerských miest. A Dni mesta Vrbového pokračovali na ďalší deň tradičným a obľúbeným jarmokom.