Atrakcia: Rozkvitnuté muškáty na okenných parapetách nahradili „klobásy a vajcá“…

V posledných rokoch si Piešťany pomaly zvykajú na neželaný jav a síce, že atrakcie v meste nevznikajú v reálnej podobe na území mesta ale výlučne len na výkresoch štúdií a projektov, ktoré zväčša končia v šuplíkoch úradov a projekčných ateliérov. Nie je to pritom spôsobené len insolventnosťou mestskej kasy, ale často aj absenciou akéhokoľvek osobného zanietenia či už poslancov alebo vedenia mesta o osvojenie si a napĺňanie často jednoduchých nápadov až do finálnej podoby. Samozrejme nájdu sa aj výnimky ako napríklad skrášľovanie verejných priestranstiev flóristickými prvkami vyhotovenými iniciatívnymi pracovníkmi starostlivosti o zeleň v podobe upletených košíkov, kraslíc a iných pozoruhodných nápaditostí umiestnených v centre mesta. Horšie to je už zatiaľ s nerealizovanými malými projektami, ako sú osvetlenie Krajinského mostu, vybudovanie vodného ihriska v parku alebo finančne príliš nenáročného sfunkčnenia vnútorného bazéna na Eve. Aj keď v poslednom prípade nejde priamo o majetok mesta, uskutočnenie tohto zámeru je len o vôli predstaviteľov samosprávy a kúpeľov. Ďalším príkladom ako zatraktívniť centrálnu časť mesta je obyčajné odstránenie nechutného oplotenia fontány vedľa bývalého hotela Slovan. Je to jedna z hnisavých rán mestského parku, ktorá pôsobí ako vysypaná vlečka hnoja na francúzskych záhradách. Pritom riešenie je zasa len o vôli kompetentných, nakoľko dobrovoľníkov na rekultiváciu tejto časti parku by bolo viac než dosť ako aj odborníkov na spustenie rokmi chátrajúcej fontány.

Našťastie sú aj projekty, ktoré v sebe nesú okrem náboja zanietenosti aj skutočnú ambíciu realizácie a to aj bez akejkoľvek finančnej pomoci zo strany mesta. Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva predložil poslanec Matúš Kromholc požiadavku na inštaláciu ledkového osvetlenia na húpací most (…vyjadrenie M. Kromholca…)

Samozrejme aj pri tejto luminiscencii nejde len o samotné osvetlenie mosta ale aj o isté symbolické využívanie farebnej škálovateľnosti led-svetiel, ktoré sa bude meniť podľa kalendáru významných udalostí.

Dúfajme, že aj takéto malé atrakcie zatraktívnia mesto pre kúpeľných hostí a návštevníkov mesta, aby sa tak trend pomalého upadania masovej návštevnosti kúpeľov zastavil. Inak sa už čoskoro dočkáme, že bývalé hotely a penzióny v centre mesta budú nahradené nocľahárňami pre sezónnych pracovníkov a kúpeľných hostí budeme vídať už len na fotkách lemujúce steny ubytovní. A že ten čas nie je až tak ďaleko dokazujú už teraz „klobásy s vajcami“ na okenných parapetných doskách bývalých penziónov. Kto vie, možno už čoskoro sa zmení aj náplň Rezortu Piešťany a z organizácie na podporu cestovného ruchu sa stane pracovná agentúra.

MT