Ak sa nekúpi odhŕňacia technika, v zime budú ulice oblepené ako po zásahu NAKA.

Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorá vstúpila v máji do platnosti, narobila vrásky na čele takmer všetkým samosprávam, včítane tej našej – piešťanskej. Táto legislatívna norma z dielne Ministerstva dopravy rieši okrem liberalizácie trhu Staníc technickej a emisnej kontroly aj starostlivosť o miestne chodníky, za ktoré doteraz zodpovedali vlastníci priľahlých nehnuteľností. Podľa predkladateľov, k zmene došlo z dôvodu možnej protiústavnosti zákona z roku 1961, ktorý zaväzoval určitú skupinu právnických alebo fyzických osôb starať sa o veci patriace do vlastníctva iných subjektov, a to bezodplatne. Ako sa ďalej vo vyjadrení Ministerstva dopravy uvádza, zjavná nespravodlivosť bola voči chorým a starším osobám, ktorých schopnosť odstraňovať závady na chodníkoch priľahlých k ich nehnuteľnostiam bola obmedzená. Za nedodržiavanie pôvodne platnej normy mohli byť občania sankcionovaní a v prípade zranení a škôd spôsobených neschodnosťou chodníku boli braní na zodpovednosť.

Po novom sa táto povinnosť bude týkať už len vlastníkov a správcov miestnych komunikácií, ktorými sú mestá a obce, prípadne ich príspevkové organizácie. Túto tému otvorila na ostatnom mestskom zastupiteľstve aj riaditeľka Služieb mesta Piešťany, Hana Dupkaničová, ktorá vo vykonateľnosti tejto novely vidí vážny problém (viac vo videoreporte)

MT