64. mfP – Záverečný koncert – Happy birthday Slovenská filharmónia! – bez komentára

Bez komentára.