64. mfP – Rozhlasový Big Band Gustava Broma a hostia (ČR) – bez komentára

Bez komentára.