12. júna začína rekonštrukcia Kolonádového mosta.

Mesto Piešťany zverejnilo na svojom FB-profile termín začiatku rekonštrukcie Kolonádového mosta. Od 12. jún 2019 začne 15 mesačná obnova tejto jedinečnej pamiatky, ktorú možno označiť za jednu zo symbolov Mesta.  Termín rekonštrukcie bol zvolený aj s prihliadnutím na nerušený priebeh kultúrno-spoločenských podujatí, či už Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny, alebo tento víkend prebiehajúcich Zlatých stúh.

Náklady na obnovu mostu dosiahnu 1.7 mil. eur, ktoré Mesto Piešťany vyskladá jednak zo schválenej dotácie Ministerstva kultúry vo výške 950 tis eur a z vlastných zdrojov, či už z predaja pozemkov oproti sídlisku A. Trajan, tak aj z nedočerpaného úveru z minulosti.
V tejto súvislosti Mesto Piešťany oznamujeme širokej verejnosti, že v termíne od 12. júna 2019 do ukončenia prác bude prechod peších a prejazd cyklistov cez Kolonádový most v obmedzenom režime. Prechod po asfaltovej časti mosta bude úplne uzavretý po dobu 3 mesiacov.
Zdroj: Mesto Piešťany


Socha Ľudovíta Wintera sa bude z Kolonádového mosta sťahovať.